Županijski savez športova
Vukovarsko-srijemska županija
H.D.Genschera 10 b
32100 Vinkovci

Javni poziv sportskim Savezima i klubovima Vukovarsko-srijemske županije

Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije i Vinkovačka televizija i ove godine ,23. puta zaredom,organiziraju

izbor najboljih sportaša u županiji, ovoga puta za najbolje u 2016. godini.

Prema utvrđenim kriterijima ove će godine biti izabrani i nagrađeni najbolji u sedam kategorija:

 - najbolja sportašica / seniorka

 - najbolji sportaš / senior

 - najbolja perspektivna sportašica do 18 godina

 - najbolji perspektivni sportaš do 18 godina

 - najbolji sportaš sa invaliditetom

 - najbolja ekipa 

 - najbolja momčad

 

Sportski Savezi i klubovi Vukovarsko-srijemske županije svoje pismene prijedloge , s obrazloženjem za pojedine kategorije,

mogu dostaviti zaključno sa 31.siječnja 2017. godine na adresu:

 

Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije

H.D.Genschera 10 b ( stadion HNK Cibalia)

32 100  Vinkovci