Županijski savez športova
Vukovarsko-srijemska županija
H.D.Genschera 10 b
32100 Vinkovci

Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije

Županijski savez športova Vukovarsko-srijemske županije je osnovan temeljem Zakona o sportu i Zakona o udrugama Republike Hrvatske 1997.


Športski savez je član Hrvatskog olimpijskog odbora s pravom odlučivanja. Udruživanje u Hrvatski olimpijski odbor je obavljeno 1999.


Cilj Županijskog saveza športova Vukovarsko-srijemske županije je da svojim djelovanjem pridonosi razvitku i promicanju športa na području Vukovarsko-srijemske županije, poticanju vrhunskog športskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih športskih dometa, razvitku aktivnosti djece i mladeži, te športsko – rekreacijskih aktivnosti građana i osoba s invaliditetom sa područja naše županije, promicanju odgojnih funkcija športa, razumijevanja tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje športom, širenju olimpijskih ideala i jačanju olimpijskog pokreta.


Zadaće Županijskog saveza športova vukovarsko-srijemske županije definirane su Zakonom o sportu i slijedom kojeg Športska zajednica u svom djelokrugu osobito ima obveze i prava:

  • usklađivati aktivnosti svojih članica
  • poticati i promicati šport u skladu s Nacionalnim programom športa, osobito šport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom
  • objedinjavati i usklađivati programe športa, te predlagati program javnih potreba u oblasti športa Vukovarsko-srijemske županije i sudjelovati u njegovom ostvarivanju
  • skrbiti o kategoriziranim športašima
  • surađivati u ostvarivanju programa Hrvatskog olimpijskog odbora, Hrvatskog paraolimpijskog odbora i Hrvatskog športskog saveza gluhih
  • skrbiti o javnim športskim građevinama

 

Sukladno Zakonu o športu,članice Županijskog saveza športova Vukovarsko-srijemske županije pravne su osobe iz sustava športa i druge pravne osobe čija je djelatnost značajna za šport i u vezi sa športom, a koje djeluju na području Vukovarsko-srijemske županije.