Županijski savez športova
Vukovarsko-srijemska županija
H.D.Genschera 10 b
32100 Vinkovci