Županijski savez športova
Vukovarsko-srijemska županija
H.D.Genschera 10 b
32100 Vinkovci

Poziv HOO -Programi u 2018.

Obaviještavamo sve športske udruge sa područja Vukovarsko-srijemske županije da su i ove godine

izašli natječaji HOO za programe u 2018. godini.

To su : Od športske škole do Olimpijskih igara 2018. i Aktivne zajednice 2018.

Sva potrebna dokumentacija za oba Programa je u prilogu, a ujedno pozivamo sve sportske udruge, još jednom, da kandidiraju

svoje projekte na spomenute Programe.

 


Dokumenti:

R.Br. Opis Datum Veličina
1 4042779_pravila_od_sportske_skole_do_oi.pdf 12.02.2018 291.3kb
2 40413836_poziv_od_sportske_skole_do_oi_2018.pdf 12.02.2018 1.18Mb
3 4041468_obrazac_izvjesce_za_program_od_sportske_skole_do_oi_2018.xls 12.02.2018 40kb
4 40313900_obrasci___pz_za_program_od_sportske_skole_do_oi_2018.xls 12.02.2018 82.5kb
5 4031703_pravila_aktivne_zajednice.pdf 12.02.2018 844.8kb
6 4037753_poziv_aktivne_zajednice_2018.pdf 12.02.2018 1.27Mb
7 4023447_obrazac_izvjesce_za_program_aktivne_zajednice_2018.xls 12.02.2018 43kb
8 40210129_obrasci___pz_za_program_aktivne_zajednice_2018.xls 12.02.2018 91kb